Nhà ở xã hội HOF-HQC Hồ Học Lãm

NHÀ Ở XÃ HỘI HOF - HQC HỒ HỌC LÃM NHÀ Ở XÃ HỘI HOF - HQC HỒ HỌC LÃM

Địa chỉ: 135- Đường Hồ Học Lãm, Phường An Lạc , Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị cung cấp- thi công: Công ty TNHH Thanh Hưng

Hạng mục: Cửa, vách kính, khung nhôm