KHỐI ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT

KHỐI ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT KHỐI ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 234 Ql1A, Phường Tân Biên, Biên Hoà Đồng Nai

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT

 Loại hình dự án: Dịch vụ chăm sóc y tế