Nhà Máy HYOSUNG QUẢNG NAM - Nhôm Nam Sung

Nhà Máy HYOSUNG QUẢNG NAM

Địa chỉ: Xã Tam Thắng, Thành phốTam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư: 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

Đơn vị cung cấp – thi công: Công Ty TNHH Nội Thất Huy Hoàng Phát

Loại hình dự án: Nhà máy

 

Nhà Máy HYOSUNG QUẢNG NAM-1