Trường học UK Academy

UK ACADEMY ĐÀ NẴNG-1 UK ACADEMY ĐÀ NẴNG-1

Địa chỉ: K617 Nguyễn Tất Thành

Quy mô: 6 tầng diện tích sàn 1200m2