VIỆN TIM TP.HCM

VIỆN TIM TPHCM VIỆN TIM TPHCM

Địa chỉ: 86/4 Đường Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế

Quy mô: 5 tầng nổi, 1 tầng hầm

Dự án: Cải Tạo Nâng Cấp Khoa Khám Bệnh Và Khu Hành Chính Viện Tim