Công ty Nhôm Namsung – Những chứng nhận đạt được

Song hành cùng nền kinh tế hội nhập và đang ngày càng phát triển, Nhà máy Nhôm NAMSUNG là niềm tự hào của chất lượng Việt. Với hơn 20 năm kinh nghiệm ngành nhôm, thông qua nghiên cứu sâu sắc về thị trường cũng như nỗ lực nâng cao chất lượng,chúng tôi đã và đang có được niềm tin của quý khách hàng và uy tín của thương hiệu số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp nhôm và vật tư ngành xây dựng.

Chứng nhận sơn Jotun

Chứng nhận sơn Jotun

Việc trao tặng “Bảng Vàng Ghi Danh” theo quyết định số 96 QĐ-TGTT ngày 03 tháng 8 năm 2020 vì đã có những đóng góp đặc biệt quý báu, đồng hành cùng Tạp chí trong việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương trên cả nước, sẽ là động lực để công ty Nhôm Nam Sung tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện của mình.

Chứng nhận sơn AkzoNobel

Chứng nhận sơn AkzoNobel

Việc trao tặng “Bảng Vàng Ghi Danh” theo quyết định số 96 QĐ-TGTT ngày 03 tháng 8 năm 2020 vì đã có những đóng góp đặc biệt quý báu, đồng hành cùng Tạp chí trong việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương trên cả nước, sẽ là động lực để công ty Nhôm Nam Sung tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện của mình.

Chứng nhận AXALTA

Chứng nhận AXALTA

Việc trao tặng “Bảng Vàng Ghi Danh” theo quyết định số 96 QĐ-TGTT ngày 03 tháng 8 năm 2020 vì đã có những đóng góp đặc biệt quý báu, đồng hành cùng Tạp chí trong việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương trên cả nước, sẽ là động lực để công ty Nhôm Nam Sung tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện của mình.