NĂNG LỰC SẢN XUẤT
tagline

Lò luyện kim

2500 tấn/tháng

Sơn tĩnh điện

500 tấn/tháng

Anode

300 tấn/tháng

Vân gỗ

200 tấn/tháng

Xưởng đùn ép

1000 tấn/tháng