QUY TRÌNH SẢN XUẤT
tagline

Các sản phẩm Nhôm Nam Sung được sử dụng ingot nhập khẩu từ Australia, Malaysia với độ nguyên chất lên đến 99,7%. Đồng thời các sản phẩm được sản xuất trong quy trình khép kín, hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.