BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC - Nhôm Nam Sung

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

address 1 Địa chỉ: Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

company Hạng mục: Cửa, Mặt dựng

area chart Quy mô: Tổng diện tích sàn xây dựng 78.2811 m², 1 tầng hầm, 10 tầng nổi, chiều cao 46,7 m,

blueprint Loại hình dự án: Dịch vụ chăm sóc y tế