BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIÊN ÂN - Nhôm Nam Sung

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIÊN ÂN

address 1 Địa chỉ: Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh

company Hạng mục: Nhôm thanh

area chart Quy mô: Khuôn viên gần 12.000m2, thiết kế 04 tầng

blueprint Loại hình dự án: Dịch vụ chăm sóc y tế