BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ - Nhôm Nam Sung

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

address 1 Địa chỉ: Phương Hưng Thạnh, Huyện Cái Răng, TP. Cần Thơ

company Hạng Mục: Nhôm thanh

area chart Quy mô: Diện tích hơn 25.000 m2

blueprint Loại hình dự án: Dịch vụ chăm sóc y tế