BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG GIA LAI - Nhôm Nam Sung

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG GIA LAI

address 1 Địa chỉ: 236A Lê Duẩn, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

company Hạng mục: Cửa đi, cửa sổ lùa, lá sách

area chart Quy mô: diện tích sàn hơn 40.000m² với 11 tầng và 300 giường bệnh

blueprint Loại hình dự án: Dịch vụ chăm sóc y tế