Bệnh viện sản nhi TWG – Long An

nhôm namsung dự án nhôm namsung

Địa chỉ: 136C, TL827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Chủ đầu tư: Sở y tế

Quy mô: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 7 lâu với 500 giường bệnh

Loại hình dự án: Dịch vụ chăm sóc y tế