Bệnh viện sản nhi TWG - Long An - Nhôm Nam Sung

Bệnh viện sản nhi TWG – Long An

Địa chỉ: 136C, TL827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Chủ đầu tư: Sở y tế

Quy mô: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 7 lâu với 500 giường bệnh

Loại hình dự án: Dịch vụ chăm sóc y tế

 

nhôm namsung