APEC BUILDING - Nhôm Nam Sung

APEC BUILDING

address 1 Địa chỉ: Đường 2/9 + Bình Minh 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

company Hạng mục: Mặt dựng NS-65 màu 925

area chart Quy mô: Tổng diện tích sàn 3.600 m², 01 Hầm và 8 tầng nổi

blueprint Loại hình dự án: Tòa nhà văn phòng