CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - HOÀ NHƠN, HOÀ VANG, ĐÀ NẴNG - Nhôm Nam Sung

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – HOÀ NHƠN, HOÀ VANG, ĐÀ NẴNG

address 1Địa chỉ: Xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng

companyHạng mục: Nhôm thanh

area chartMã màu:

blueprintLoại hình dự án: Công trình dân dụng