CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - NGŨ HÀNH SƠN, ĐÀ NẴNG - Nhôm Nam Sung

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – NGŨ HÀNH SƠN, ĐÀ NẴNG

address 1Địa chỉ: Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

companyHạng mục: Nhôm thanh

area chartMã màu:

blueprintLoại hình dự án: Công trình dân dụng