CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH - Nhôm Nam Sung

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH

address 1Địa chỉ: KĐT Bắc Trần Quang Khải, Đồng Hới, Quảng Bình

companyHạng mục: Nhôm thanh

area chartMã màu:

blueprint Loại hình dự án: Công trình dân dụng