GS METROCITY - Nhôm Nam Sung

GS METROCITY

address 1 Địa chỉ: Xã Nhơn Đức, Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

company Hạng mục: CLUBHOUSE AND 71 VILLAS (AT LAND LOT A30-A31-A32)
PHASE 1-1A

area chart Mã màu:

blueprint Loại hình dự án: Khu dân cư đô thị