KHU DU LỊCH BIỂN MAIA QUY NHƠN - Nhôm Nam Sung

KHU DU LỊCH BIỂN MAIA QUY NHƠN

address 1Địa chỉ: KDL Nhơn Lý – Cát Tiên, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

companyHạng mục: Nhôm thanh

area chartMã màu:

blueprint Loại hình dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng