KHU PHỨC HỢP NGHỈ DƯỠNG VÀ GIẢI TRÍ KN PARADISE - Nhôm Nam Sung

KHU PHỨC HỢP NGHỈ DƯỠNG VÀ GIẢI TRÍ KN PARADISE

address 1Địa chỉ: Bãi Dài, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

companyHạng mục: Cửa đi, cửa sổ, mặt dựng

area chartMã màu:

blueprint Loại hình dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng