KHU PHỨC HỢP THỦY VÂN - Nhôm Nam Sung

KHU PHỨC HỢP THỦY VÂN

address 1 Địa chỉ: Khu ĐTM An Vân Dương, Xã Thủy Vân, Thị xã Hương Thủy, TP. Huế

company Hạng mục:

area chart Mã màu:

blueprint Loại hình dự án: Khu dân cư đô thị