NHÀ MÁY NAM CHÂM TỪ TÍNH SGI - Nhôm Nam Sung

NHÀ MÁY NAM CHÂM TỪ TÍNH SGI

address 1 Địa chỉ: Địa chỉ số 25, KCN Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

company Hạng mục: Nhôm thanh

area chart Mã màu:

blueprint Loại hình dự án: Nhà máy