NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1 - Nhôm Nam Sung

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

address 1 Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

company Hạng mục: Nhôm thanh

area chartMã màu:

blueprint Loại hình dự án: Nhà máy