Nhà máy thuốc lá KHATOCO Khánh Hòa

nhôm namsung dự án nhôm namsung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trảng É 1, thuộc xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Khánh Việt – KHATOCO

Loại hình dự án: Nhà máy sản xuất