Resort Làng Chài

Dự án Resort Làng Chài2 Dự án Resort Làng Chài2

Địa chỉ: Hội An – Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH The Calico

Quy mô: 3Khối Ks 7 tầng và Villa, 2500m2 sàn

Loại hình dự án: Resort