TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - Nhôm Nam Sung

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

address 1 Địa chỉ: 352-354 Kinh Dương Vương, TP. Đà Nẵng

company Hạng mục: Mặt dựng NS-65, màu 922

blueprint Loại hình dự án: Tòa nhà văn phòng