TRỤ SỞ HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP - Nhôm Nam Sung

TRỤ SỞ HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

address 1 Địa chỉ: Phường 3, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

company Hạng mục: Nhôm thanh

area chart Quy mô: Diện tích sàn 5.380 m²

blueprint Loại hình dự án: Trụ sở hải quan