TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ & CÔNG NGHỆ - Nhôm Nam Sung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ & CÔNG NGHỆ

address 1 Địa chỉ: KDC Cát Lái, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM

company Hạng mục: Cửa, Vách nhôm kính, Vách mặt dựng nhôm kính

area chart Quy mô: diện tích khoảng 80.000m²

blueprint Loại hình dự án: Trường học