TRƯỜNG THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC - Nhôm Nam Sung

TRƯỜNG THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC

address 1 Địa chỉ: Phường An Thạnh, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

company Hạng mục: Cửa Đi, Cửa Sổ Nhôm Kính

area chart Quy mô: khuôn viên gần 12.000m2, thiết kế 04 tầng, 100 giường bệnh

blueprint Loại hình dự án: Cải tạo, xây dựng bổ sung