TRƯỜNG THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC

TRƯỜNG THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC-1 TRƯỜNG THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC-1

Địa chỉ: An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Bảo Sơn