Quy mô nhà máy

Lò luyện kim

Tổng diện tích: 5 000 m2

Xưởng sơn tĩnh điện - đùn ép

Tổng diện tích: 25.000 m2

Xưởng xi mạ

Tổng diện tích: 10.000 m2

Khối văn phòng - Chuyên Gia

Tổng diện tích: 500 m2