BỆNH VIÊN XUYÊN Á - TÂY NINH - Nhôm Nam Sung

BỆNH VIÊN XUYÊN Á – TÂY NINH

address 1Địa chỉ: Ấp Trâm Vàng 3, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

companyHạng mục: Nhôm thanh

area chartQuy mô: quy mô 1.100 giường nội trú

blueprint Loại hình dự án: Dịch vụ chăm sóc y tế