Cầu Nguyễn Thái Học

nhôm namsung dự án nhôm namsung

Địa chỉ: Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang

Quy mô: Dài 120m, rộng 16m

Loại hình dự án: Kiến trúc hạ tầng

Hạng mục: Lá sách cầu bộ hành