Cầu Nguyễn Thái Học - Nhôm Nam Sung

Cầu Nguyễn Thái Học

address 1 Địa chỉ: Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

company Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang

area chart Quy mô: Dài 120m, rộng 16m

blueprint Loại hình dự án: Kiến trúc hạ tầng

recycle Hạng mục: Lá sách cầu bộ hành

nhôm namsung